Up

องค์ความรู้งานวิจัย

ภูมิปัญญาการทำกล้วยเล็บมือนางอบรสเลิศ
ภูมิปัญญาการทํากระบอกขนมจีนทองเหลือง
ภูมิปัญญาการทําขนมลา (เมืองนครศรีธรรมราช)
ภูมิปัญญาการทําแกงไตปลากุ้งสดสําเร็จรูป
ภูมิปัญญาการทําหมวกใบร่มข้าว (จังหวัดพังงา)
ภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานจากใบเตยหนาม
ภูมิปัญญาการการทําสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอยมุก จังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทําเทริดโนรา อําเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง
ภูมิปัญญาการทําลูกจันทน์เทศแปรรูปของนางสุนีย์
ภูมิปัญญาการทําซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (บ้านคีรีวง)
 
 
Powered by Phoca Download