ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-289680-92 โทรสาร 074-289692

www.facebook.com/accpsu (ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม)

webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.