^Back To Top

logo

Up

งานวิจัย

ภูมิปัญญากระบอกขนมจีนทองเหลือง
น้ำตาลจาก
เพลงเรือ
ภูมิปญญาการทําขนมหมั่วหลาว (งาพอง)
กะปิผงเสริมไอโอดีน
ภูมิปัญญาการทำขนมลา (เมืองนครศรีธรรมราช)
ภูมิปัญญาปลาดุกร้า
ภูมิปัญญาการทำหมวกใบร่มข้าว (จังหวัดพังงา)
ภูมิปัญญาการทำกะละแมชาวพัทลุง (แม่ทิม จินดาพันธ์)
ภูมิปัญญาการทำขนมจีนเมืองนครของร้านขนมจีนเมืองนครศรีธรรมราช
ภูมิปัญญาการทำเทริดโนรา อำเภอกงหลา จังหวัดพัทลุง
ภููมิปัญญาการทำลูกจันทร์เทศน์แปรรูปของนางสุนีย์
ภูมิปัญญาหัตถกรรมแกะรูปหนังตะลุง "หนังสุขาติ ทรัพย์สิน"
ภูมิปัญญาด้านการแสดงระบำตันหยง
ภูมิปัญญาการการทำสิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอยมุก จังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทำซาลาเปาทับหลี จังหวัดระนอง
ภูมิปัญญาการทำเต้าส้อและขนมหมอนแห่งเมืองตะกั่วป่า
 
 
Powered by Phoca Download
Copyrigcht © 2013 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม