กิจกรรม 5 ส

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   ประจำปี 2561

  ประจำปี 2562

·         กิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 1 วันที่  6  ธันวาคม พ.ศ. 2562   เอกสารรายงานผล     ภาพกิจกรรม

·         กิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 2 วันที่  5  เมษายน พ.ศ. 2562  เอกสารรายงานผล  ภาพกิจกรรม

·         รายงานการตรวจเยี่ยม 5 ส. Buddy ตรวจกองการเจ้าหน้าที่ 2 พฤษภาคม 2562  เอกสารรายงานผล

·         กิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 3 วันที่  2  สิงหาคม พ.ศ. 2562   เอกสารรายงานผล     ภาพกิจกรรม

 ·         กิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 4 วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  เอกสารรายงานผล    ภาพกิจกรรม