ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเยาวชนประจำปี 2561 รายละเอียด ใบสมัครเรียน
  • ขอเชิญร่วมพูดคุยเรื่อง ศิลปะ-ศิลปะ กับ ไมตรี หอมทองและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการศิลปะ สุนทรียภาพร่วมสมัย Aesthetics Contemporary โดย ไมตรี หอมทอง รายละเอียด
  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์ เรื่อง การสร้างสรรค์การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ รายละเอียด
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
  • โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท รายละเอียด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

  • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 2 อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 2 เอกสารสอบราคาจ้าง 1 2 3
  • ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุง พื้นกระเบื้องยางชั้น 2 ประกาศ
  • จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมโดยวิธีตกลงราคายอดเงินจัดจ้าง 378,000 บาทราคากลาง
ข่าวรับสมัครงาน

ภูมิปัญญาการทำแกงไตปลากุ้งสดสำเร็จรูป แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา จัดเป็น

อ่านต่อ
ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งแหลงที่มีการผลิตและมีชื่อเสียงมากที่สุด
อ่านต่อ
โขนสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ตอน จองถนน
ทศกัณฐ์ เจ้าพระนครลงกา หลงเชื่อวาจา...
อ่านต่อ

ลายยกเบ็ด
ผ้าทอพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ้าพุมเรียง เป็นผ้ายกที่มีลวดลายสวยงาม...
อ่านต่อ

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม

ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม