ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เชิญเข้าชมนิทรรศการ "RECENT WORKS" วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561  รายละเอียด
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
  • 2561 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทประกาศรายชื่อ  ผู้มีสิทธิปีงบประมาณ 2561 

  • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 2 อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 2 เอกสารสอบราคาจ้าง   1   2   3
  • ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุง พื้นกระเบื้องยางชั้น 2   ประกาศ
  • จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมโดยวิธีตกลงราคายอดเงินจัดจ้าง 378,000 บาทราคากลาง
ข่าวรับสมัครงาน
อัตราการให้บริการยืม-คืนชุด อุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรีไทย
  • อัตราการให้บริการยืม-คืนชุด  อุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรีไทย รายละเอียด  ประกาศ  อัตราการให้บริการ  1   2   3

ภูมิปัญญาการทำแกงไตปลากุ้งสดสำเร็จรูป แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา จัดเป็น

อ่านต่อ
ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งแหลงที่มีการผลิตและมีชื่อเสียงมากที่สุด
อ่านต่อ
โขนสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ตอน จองถนน
ทศกัณฐ์ เจ้าพระนครลงกา หลงเชื่อวาจา...
อ่านต่อ

ลายยกเบ็ด
ผ้าทอพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ้าพุมเรียง เป็นผ้ายกที่มีลวดลายสวยงาม...
อ่านต่อ

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม

ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม