ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม "ค่ายสอนศิลป์" ประจำปี 2563  รายละเอียด   ใบสมัคร
  • ขอเชิญร่วมงานลานร่มบ่มศิลป์ (วิพิธทัศนา) ประจำเดือน มีนาคม 2563  รายละเอียด
  • รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้วยกิจกรรมร้อยลูกปัด รายละเอียด  สมัครออนไลน์
อัตราการให้บริการยืม-คืนชุด อุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรีไทย
  • อัตราการให้บริการยืม - คืนชุดอุปกรณ์การแสดงและเครื่องดนตรีไทย  รายละเอียดประกาศ  อัตราการให้บริการ 1  3

ข่าวสอบราคา ประกวดราคา

ภูมิปัญญาการทำแกงไตปลากุ้งสดสำเร็จรูป แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา จัดเป็น

อ่านต่อ
ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งแหลงที่มีการผลิตและมีชื่อเสียงมากที่สุด
อ่านต่อ
โขนสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ตอน จองถนน
ทศกัณฐ์ เจ้าพระนครลงกา หลงเชื่อวาจา...
อ่านต่อ

ลายยกเบ็ด
ผ้าทอพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ้าพุมเรียง เป็นผ้ายกที่มีลวดลายสวยงาม...
อ่านต่อ

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม

ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม