ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
  • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางชั้น 2 อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เอกสารสอบราคาจ้าง 1 2 3
  • ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นกระเบื้องยาง ชั้น 2 ประกาศ
  • จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีตกลงราคา ยอดเงินจัดจ้าง 378000 บาท ราคากลาง

ภูมิปัญญาการทำแกงไตปลากุ้งสดสำเร็จรูป แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา จัดเป็น

อ่านต่อ
ขนมลา เป็นขนมพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งแหลงที่มีการผลิตและมีชื่อเสียงมากที่สุด
อ่านต่อ
โขนสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ตอน จองถนน
ทศกัณฐ์ เจ้าพระนครลงกา หลงเชื่อวาจา...
อ่านต่อ

ลายยกเบ็ด
ผ้าทอพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผ้าพุมเรียง เป็นผ้ายกที่มีลวดลายสวยงาม...
อ่านต่อ

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม

ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม